BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

   เมื่อ : 12 พ.ย. 2565

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาคและสายสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค รางสไลด์ จำนวน 2 เตียง พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง รวมมูลค่า 300000 บาท ให้กับแผนกผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมี นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สร้างสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป