บำรุงราษฎร์ เปิดตัว ‘ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา’ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตา

   เมื่อ : 08 พ.ย. 2565

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร (ที่สามจากขวา) ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และพญ. เมทินี ศิริมหาราช (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้าศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำทีมแพทย์ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา ร่วมเปิด ‘ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา’ หรือ ‘Cornea Transplant Center’ 

 

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมในทุกการรักษาที่เกี่ยวกับกระจกตา รวมถึงการปลูกถ่ายกระจกตาทุกชั้น และการปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้น ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการปลูกถ่ายเฉพาะชั้นที่กระจกตาเสียหายเฉพาะส่วน ซึ่งข้อดีในการปลูกถ่ายกระจกตาเฉพาะชั้นบน คือ ไม่ต้องตัดกระจกตาชั้นเยื่อบุโพรงหรือกระจกตาชั้นในสุดทิ้งไป ทำให้ช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่ร่างกายผู้ป่วยจะปฏิเสธกระจกตาที่เกิดจากการปลูกถ่าย รวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ โดยงานแถลงข่าวศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  

 

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.   คุณมยุรา เศวตศิลา ผู้ดำเนินรายการ

2.   พญ. เมทินี ศิริมหาราช หัวหน้าศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

3.   ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

4.   รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

5.   รศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ ประธานชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทยและแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระจกตา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

6.   นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก แพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ