รพ.นวเวช จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Navatopia Club เสริมสร้างภูมิคุ้มกันลูกทั้งร่างกายและจิตใจ

   เมื่อ : 07 พ.ย. 2565

“โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย Accessible Quality Healthcare พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “Navatopia Club by Navavej เสริมสร้างภูมิคุ้มกันลูกทั้งร่างกายและจิตใจ” ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัย 9 ขวบปีแรกเพื่อพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ สู่ความสามารถในอนาคตของลูกเริ่มตั้งแต่แรกเริ่ม โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว กุมารแพทย์ ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช และ แพทย์หญิงรังรักษ์ สวนดอก กุมารแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและตอบคำถามคลายข้อสงสัยในการดูแลลูกน้อยให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งผ่านช่องทาง Facebook โรงพยาบาลนวเวช และ Facebook Rakluke Club