“คาร์ ฟอร์ แคช” มอบ “ถุงเติมรอยยิ้ม” ส่งกำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 9 จังหวัด

   เมื่อ : 21 ต.ค. 2565

“คาร์ ฟอร์ แคช” ผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อคนมีรถ เดินหน้าช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้รอยยิ้ม (Car4Cash ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรง ผ่านโครงการ “ถุงเติมSmile Pack)” ปีที่สาม โดยนายพรเทพ ถิรสุนทรากุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบถุงเติมรอยยิ้ม เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่นายธเนศ สนธิ (ที่ 3 จากขวา) นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและชุมชนในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ทั้งนี้ “คาร์ ฟอร์ แคช” มีแผนส่งมอบถุงเติมรอยยิ้มจำนวน 1500 ถุง ผ่านสาขากรุงศรี ออโต้ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 9 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ขอนแก่น เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานี

 

“คาร์ ฟอร์ แคช” มุ่งมั่นเคียงข้างและเป็นแรงสนับสนุนให้ชุมชนก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้ ภายใต้แนวคิด ‘ทุกอุปสรรคผ่านไปได้ด้วยรอยยิ้ม’ ผ่านโครงการ “ถุงเติมรอยยิ้ม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน “คาร์ ฟอร์ แคช” ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนและสร้างสายสัมพันธ์กับคนในชุมชนเสมือนคนในครอบครัว