วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 17

   เมื่อ : 21 ต.ค. 2565

นางชลทิชา สัตยมานะ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ ได้รับเกียรติกล่าวปิดค่ายและร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรม โครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด” (Road to Home) ซึ่งโครงการดังกล่าว นิตยสารสารคดี สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท   นิคอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รักการเขียนและการถ่ายภาพได้ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างสรรค์งานด้านสารคดี ผ่านหลักสูตรเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกกับหลักสูตรอบรม “วิดีโอครีเอเตอร์” ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ลุมพินี 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัท ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “ค่ายสารคดี” มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 10 ปี โดยเป้าหมายของโครงการฯ มุ่งมั่นในการสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานเขียนและภาพถ่ายสารคดีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในปีนี้ได้เปิดอบรมนักถ่ายทำวิดีโอหรือวิดีโอครีเอเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์สื่อใหม่ที่น่าสนใจและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพและความเข้มข้นแบบค่ายสารคดี โดยมี 17 นักเขียน 17 ช่างภาพ และ 17 วิดีโอครีเอเตอร์ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (มิถุนายน – ตุลาคม 65) ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดสรรจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมได้ร่วมกันสร้าง “คนบันทึกสังคม” ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อไป