ศุภาลัย ได้รับคัดเลือก “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ปี 2565 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ ตามแนวคิด ESG สู่ความยั่งยืน

   เมื่อ : 13 ต.ค. 2565

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความสามารถในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental Social Governance: ESG) 

 

โดยมีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและมีแนวทางการการบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและทุกภาคส่วนของสังคม โดยสำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทหุ้นยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง