ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ผ่านการรับรองจาก GHA หน่วยงานระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาตรฐานสากล

   เมื่อ : 09 ต.ค. 2565

 

Global Healthcare Accreditation (GHA) หน่วยงานอิสระที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกในด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการเดินทางเชิงสุขภาพและการบริการด้านสุขภาวะที่ดี  ได้ให้ ‘ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์’ (VitalLife Scientific Wellness Center) บริษัทในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ผ่านการรับรองจาก GHA ในระดับความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ประจำปี 2565 ณ เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้

มาตรฐาน GHA สำหรับโรงพยาบาลและคลินิกที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วย :
• การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• มีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กรนั้นๆ ด้านความเป็นเลิศในประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
• เพิ่มการรับรู้จากผู้ป่วยหรือผู้กำลังมองหาการบริการ
• เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ 
• แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดการและส่งมอบบริการด้านการแพทย์เชิงท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเรเน่-มารี สเตฟาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวของ GHA กล่าวว่า “ประสบการณ์ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เมื่อผู้ป่วยไว้วางใจผู้ให้บริการ พวกเขาจะมีความรู้สึกภักดีต่อองค์กรมากขึ้น ใบรับรองความเป็นเลิศด้านการแพทย์และการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ GHA นี้ช่วยให้องค์กรสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยแสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาใช้บริการ GHA ขอแสดงความยินดีกับ VitalLife Scientific Wellness Center ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำของภูมิภาค ที่ได้รับการรับรอง GHA เพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล”


นพ. นรินทร สุรสินธน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการของไวทัลไลฟ์ กล่าวว่า “ทุกกระบวนการที่นำมาใช้ดูแลสุขภาพและการรักษาทั้งหมดที่ไวทัลไลฟ์นั้น มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรอง ซึ่งช่วยทำให้ไวทัลไลฟ์เข้าใจปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ พร้อมแนวทางการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้เข้ากับลักษณะทางกายและใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้รับบริการได้อย่างเต็มที่ ไวทัลไลฟ์จึงเลือกการรับรองของ GHA ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้รับบริการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงศักยภาพทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย รวมถึงความมุ่งมั่นของไวทัลไลฟ์ในการสร้างความความพึงพอใจและการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้รับบริการในทุกขั้นตอน”