เมื่อ : 18 ก.ย. 2565

นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (คนกลางแถวหน้า) ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครร่วมทำงาน ให้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในงานเวทีระดับโลก ‘Global South-South Development Expo 2022’ (GSSD Expo 2022) ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ